תיאור קרית גת מבנה 52
מיקום ניסן 5 , א.תעשיה קריית גת
שטח להשכרה עד 388 מ"ר
יחידה מינימאלית 97 מ"ר, גמישות וחלוקה לפי צרכי הלקוח
יחידות ברמת מעטפת.זמינות מיידית.
התקשר לפרטים נוספים