מתחם מבנה חולון

 
 
שטח המגרש: כ- 59 דונם
ייעוד:  

  - שלב א' – כ- 12,300 מ"ר מסחר – בנוי

          - שלב ב' – כ- 13,000 מ"ר תעסוקה ומשרדים

            - שלב ג' (פוטנציאלי) – כ- 100,000 מ"ר משרדים ומסחר

 

סטטוס הנדסי: שלב א' הסתיים ואוכלס בהצלחה
הקבוצה הגישה בקשה להיתר בנייה לשלב ב' וצופה כי במהלך השנה יתקבל ההיתר